Ταυτότητα

Βασικός στόχος του Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας είναι η προώθηση, η οργάνωση και ο συντονισμός των προσπαθειών που θα προάγουν την ανάπτυξη και θα ενθαρρύνουν νέες ιδέες και καινοτόμα εργαλεία για να εφαρμοστούν σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έρευνα, η ενδοκοινοτική ανταλλαγή γνώσης και η συνεργασία βρίσκονται στην καρδιά των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Εντός αυτού του πλαισίου, η επικοινωνία και συνεργασία με άλλους οργανισμούς των χωρών της ΕΕ θεωρούνται βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Μεταξύ των σκοπών του HCDI άλλωστε είναι:

  • Η επιστημονική έρευνα και μελέτη του τομέα της Κοινοτικής Ανάπτυξης, της ιδέας της Κοινωνικής, Οικονομικής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Κοινότητος μεταξύ των ατόμων και ομάδων του κοινωνικού συνόλου.

  • Η υποκίνηση των μελών της Κοινότητας να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους για τα προβλήματά της και να δραστηριοποιηθούν στα προγράμματα ανάπτυξής της.

  • Ο συντονισμός και η υλοποίηση προγραμμάτων Κοινοτικής Ανάπτυξης και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την βελτίωση των όρων ζωής της Κοινότητος.

  • Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με όλους όσους έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα της Κοινοτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να επιτευχθεί, με τη συστηματική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και την κοινή προσπάθεια, η μεγαλύτερη δυνατή προαγωγή του πνεύματος, της φιλοσοφίας και της μεθοδολογίας της Κοινοτικής Ανάπτυξης και η επιτυχής εφαρμογή των προγραμμάτων της.

  • Η υποστήριξη και ενίσχυση, με κάθε νόμιμο τρόπο, προγραμμάτων Κοινοτικής Ανάπτυξης στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην επαρχία που οργανώνονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Δημόσια Διοίκηση και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Copyright © 2014 Hellenic Center of Development and Innovation.                                                                                                                            Designed by : Hercules Stratigis