ΔΙΠΤΥΧΟΝ

INTERREG IIIA: “Πλαίσιο συνεργασίας για την ολιστική προσέγγιση και αξιοποίηση ορθόδοξων μνημείων στην Ελλάδα και την Αλβανία”

Το έργο αποσκοπεί στην σύσταση υποδομών για την από κοινού μελέτη, καταγραφή και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων που σχετίζονται με τα Βυζαντινά μνημεία της ελληνοαλβανικής διασυνοριακής περιοχής -μνημεία- στις περιφέρειες Ηπείρου (ΒΔ. Ελλάδα) και Νοτίου Αλβανίας.

Στόχος του έργου είναι η καταγραφή, συλλογή και ομογενοποίηση ιστορικού και μνημειακού υλικού που αφορά σε μνημεία που συγκεντρώνονται γύρω από τον άνω ρου του ποταμού ΚΑΛΑΜΑ κοντά στα Ελληνοαλβανικά Σύνορα, και Αυλώνος (νομός Αγ. Σαράντα) και Αργυροκάστρου (νομοί Αργυροκάστρου και Πρεμετής).

Τα αποτελέσματα από την καταγραφή, συλλογή και μελέτη του υλικού θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη τουριστικών δράσεων άμεσα σχετιζόμενων με την ευρύτερη περιοχή της Νοτίου και Βορείου Ηπείρου (ΒΔ. Ελλάδας και Ν. Αλβανίας) ενώ από τις ενέργειες αυτές θα ωφεληθούν το επιστημονικό και ευρύ κοινό των δύο χωρών αλλά και οι τοπικές και εκκλησιαστικές αρχές.

Μέχρι στιγμής, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των μνημείων στις ερευνώμενες περιοχές και η συγκέντρωση υλικού για την ανάλυση του πολιτιστικού περιεχομένου των δύο χωρών, την καταγραφή των κοινών τους χαρακτηριστικών αναφορικά με την αρχιτεκτονική, την εκκλησιαστική ζωγραφική και γλυπτική, το φυσικό περιβάλλον (θέση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κλπ.) και τον προσδιορισμό των κοινών διαχρονικών κοινωνικοϊστορικών χαρακτηριστικών των δύο χωρών.

Copyright © 2014 Hellenic Center of Development and Innovation.                                                                                                                            Designed by : Hercules Stratigis