ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


DG Education & Culture- Leonardo Da Vinci Mobility

Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας – Leonardo Da Vinci επιτυγχάνεται η παροχή υποτροφιών για την πρακτική κατάρτιση νέων εργαζομένων ορισμένης διάρκειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η υποστήριξη καταρτιζόμενων στην απόκτηση και χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων ….

search Διαβάστε περισσότερα…


Copyright © 2014 Hellenic Center of Development and Innovation.                                                                                                                            Designed by : Hercules Stratigis