ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

INTERREG IIIA

Βελτίωση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των διασυνοριακών περιοχών: Ευρωπαϊκή Ακαδημία στα Ιωάννινα και στον Αυλώνα

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας στην Περιφέρεια Ηπείρου. Μέσω αυτής επιχειρείται η εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών του Δημόσιου και Ευρύτερου ….

search Διαβάστε περισσότερα…


ΔΙΠΤΥΧΟΝ

INTERREG IIIA: “Πλαίσιο συνεργασίας για την ολιστική προσέγγιση και αξιοποίηση ορθόδοξων μνημείων στην Ελλάδα και την Αλβανία”

Το έργο αποσκοπεί στην σύσταση υποδομών για την από κοινού μελέτη, καταγραφή και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων που σχετίζονται με τα Βυζαντινά μνημεία της ελληνοαλβανικής διασυνοριακής περιοχής -μνη ….

search Διαβάστε περισσότερα…


Funding Awareness

Σκοπός του σχεδίου δράσης ήταν η προώθηση της ισότητας των δύο φύλλων στον τομέα του προσωπικού των δημοσίων φορέων μεταφέροντας τεχνογνωσία σχετικά με την υποβολή σχεδίων χρηματοδότησης σε ποικίλα προγράμματα της Ε.Ε.

search Διαβάστε περισσότερα…


EntMob

Στόχος του Προγράμματος EntMob ήταν η προώθηση της απασχόλησης, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) μέσω της κινητικότητας νέων εργαζομένων, πρόσφατα ….

search Διαβάστε περισσότερα…


Περιφέρεια και Επιχειρηματικότητα

Το Πρόγραμμα «Περιφέρεια και Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών ΜΜΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) μέσω της οργάνωσης ….

search Διαβάστε περισσότερα…


EnAware

Το Πρόγραμμα EnAware έχει αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου Λάρισας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ….

search Διαβάστε περισσότερα…


 

Copyright © 2014 Hellenic Center of Development and Innovation.                                                                                                                            Designed by : Hercules Stratigis