EnAware

Το Πρόγραμμα EnAware έχει αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου Λάρισας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της ανάληψης πρωτοβουλιών γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση σε θέματα πράσινης κατανάλωσης και παραγωγής (Sustainable Consumption and Production – SCP).

Γιατί να συνδέουμε την κατανάλωση με το περιβάλλον;

Η κατανάλωση και το περιβάλλον αν και είναι έννοιες διαφορετικές μεταξύ τους, είναι αλληλένδετες. Η οξύτητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων συνδέεται άμεσα με το σύγχρονο παραγωγικό και καταναλωτικό τρόπο ζωής. Παρά το γεγονός ότι η περιβαλλοντική επίπτωση κάθε νοικοκυριού είναι ιδιαίτερα μικρή σε σχέση με τις επιπτώσεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων, εκατομμύρια νοικοκυριών στην Ευρώπη συνεισφέρουν έντονα στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Αλλάζοντας τρόπο σκέψης και καταναλωτικές συνήθειες, ο θετικός αντίκτυπος που μπορεί να έχουν τα νοικοκυριά γίνεται πολύ σημαντικός.

Στα πλαίσια υλοποίησης του προαναφερθέντος σχεδίου δίνεται η ευκαιρία της προώθησης της πράσινης επιχειρηματικότητας η οποία συνάδει και συλλειτουργεί με την αντίστοιχη πράσινη κατανάλωση εκ μέρους των πολιτών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν αφενός η αύξηση της σχετικής με το περιβάλλον καταναλωτικής γνώσης των νέων ανθρώπων και αφετέρου η πληροφόρηση των νέων επιχειρηματιών για τις προοπτικές και δυνατότητες της πράσινης επιχειρηματικότητας. Οι προσπάθειες αυτές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα εφαρμοστούν πιλοτικά με απώτερο στόχο στο μέλλον να αποκτήσουν σταθερότητα και συνεπώς ουσιαστικότερη αποτελεσματικότητα.

Η ενέργεια συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – στα πλαίσια του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μέτρο 6: “Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης των Ανέργων με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Β΄Κύκλος”.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: http://www.prosonolotahos.gr

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: http://www.europa.eu

Γ΄ Κ.Π.Σ.: http://www.info3kps.gr

Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.: http://www.eye-ekt.gr

Copyright © 2014 Hellenic Center of Development and Innovation.                                                                                                                            Designed by : Hercules Stratigis